Tervetuloa Pietikäisten Sukuseuran verkkosivuille!

ta ja kuvallista aineistoa,

-suorittaa sukututkimusta sukuhistorian julkaisemista varten, sekä välittää sukua koskevaa aineistoa sen jäsenille ja hallituksen päätöksen mukaan muillekin asiasta kiinnostuneille, sekä koota ja tallettaa sukumuistoesineitä,

-järjestää sukukokouksia ja sukujuhlia, lujittaa sukuhenkeä ja sukukunniantuntoa suvun jäsenissä,

äksi hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, jotka keskuudheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen siihen oikeutta

6§ KOKOUKSET

Seuran hallitus kutsuu jäsenet varsinaiseen sukukokoukseen vuosittain kesä - elokuun välisenä aikana hallituksen päättämässä paikassa. Hallitus kutsuu seuran jäsenet kokoukseen kirjeellä, joka postitetaan vähintäin kahta viikkoa ennen kokousta.

Seuran ylimääräinen kokous voidaan k
4) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja hallituksen jäsenten palkkioista.
5) Valitaan kaksi tilintarastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
6) Valitaan seuran esimietämisestä tehdään sukukokouksessa, jonka kokouskutsussa asia on tuotu esille. Päätöksen syntyminen edellyttää vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista ääaan se luovutetaan Suomen Sukututkimusseuralle tai jos sellaista ei ole, maakunta-arkistoon.

10§

Muuten noudatetaan voimassaoleva

a yhdistyslaki